ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  • Παραλαβή από Λιμάνια, Αεροδρόμια
  • Ξενάγηση σε Τουριστικούς Προορισμούς
  • Σύγχρονη, Άμεση, Ασφαλής εξυπηρέτηση
  • Ασφαλής - γρήγορη μεταφορά
  • Μεταφορά ΑΜΕΑ
  • Ξεναγήσεις με ταξί