ΚΑΡΑΤΖΑΣ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πλυντήριο
Λιπαντήριο
Ελαστικά
Καύσιμα σκαφών
Βουλκανιζατερ
Ανοιχτά όλο το χρόνο
Ωράριο: 07:00 - 22:00