ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ - ΜΥΡΟΒΟΛΟΣ TOURS - ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ